Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào

MISOLHOUSE là ‘Người kiểm soát’ các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cơ bản về bạn mà không bao gồm bất kỳ loại thông tin đặc biệt hoặc thông tin nhạy cảm nào. Tuy nhiên, dữ liệu này bao gồm email và đôi khi là tên và địa chỉ của bạn.

Tại sao chúng tôi cần nó

Chúng tôi cần biết dữ liệu cá nhân cơ bản của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ như:
• khắc phục sự cố sản phẩm
• yêu cầu trả hàng, hoàn tiền hay thay thế sản phẩm
• mua sản phẩm và giao hàng
• đặt trước sản phẩm
• tham gia các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc quà tặng
• giảm giá sản phẩm
• tham gia các sự kiện chơi trò chơi trực tuyến
Chúng tôi sẽ không thu thập từ bạn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không cần thiết để cung cấp và giám sát các dịch vụ này cho bạn.

Có sự chấp thuận của bạn

Nếu bạn đã đồng ý nhận tin tức sản phẩm/các đợt khuyến mãi của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi các nội dung đó đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không tham gia nhận các email này bất cứ lúc nào qua cài đặt hồ sơ cá nhân hoặc bằng cách làm theo hướng dẫn chọn không tham gia được nhúng trong email.

Đăng nhập từ mạng xã hội

Nếu bạn đăng nhập hoặc đăng ký trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi bằng thông tin của mạng truyền thông xã hội bên thứ ba như Facebook hoặc Twitter, bạn cho phép chúng tôi thu thập thông tin xác thực của bạn, thường chỉ giới hạn ở tên/tên đăng nhập, địa chỉ email và thông tin truy cập được mã hóa. Chúng tôi lưu trữ/sử dụng các thông tin đó như được giải thích trong tuyên bố quyền riêng tư này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các điều khoản sử dụng và các chính sách quyền riêng tư cho bất kỳ mạng truyền thông xã hội nào của bên thứ ba này. Vui lòng truy cập trang web của họ để biết thêm thông tin về các chính sách quyền riêng tư và các điều khoản sử dụng có liên quan.

Tiết lộ cho bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng các công ty và các cá nhân khác để thực hiện công việc thay mặt chúng tôi. Các ví dụ bao gồm thực hiện đơn đặt hàng, giao hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Họ có quyền tiếp cận thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện công việc nhưng không được sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn ra sao

Toàn bộ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý được nhân viên của chúng tôi xử lý tại Việt Nam và việc lưu trữ CNTT và bảo quản thông tin này được đặt trên các máy chủ ở Việt Nam. Chúng tôi có chế độ Bảo vệ dữ liệu tại chỗ để giám sát việc xử lý hiệu quả và bảo mật các dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân cơ bản của bạn (tên, địa chỉ, chi tiết liên hệ) trong 5 năm kể từ sau hoạt động của người dùng cuối cùng, và sau thời gian đó nó sẽ bị hủy.

Cookie

Cookie là các file dữ liệu nhỏ được gửi tới trình duyệt của bạn khi bạn truy cập một trang web. Chúng tôi sử dụng cookie để thực hiện những điều sau:
• Đăng nhập bạn vào các dịch vụ của chúng tôi
• Ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt
• Hiểu rõ hơn cách người dùng đang sử dụng các dịch vụ của chúng tôi nhằm cải thiện và quảng bá các dịch vụ này dựa trên thông tin đó

Bạn có thể chọn tắt cookie bằng cách nhấp vào thông báo cookie ở đầu trang web của chúng tôi và chỉnh các cài đặt trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tùy chọn này, một số chức năng của trang web có thể bị hỏng.

Cookie theo dõi và các dịch vụ quảng cáo/phân tích của bên thứ ba

Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng cookie theo dõi từ các công ty khác. Các cookie theo dõi này cho phép chúng tôi nhận ra bạn trên các trang web của bên thứ ba và cho phép chúng tôi hiển thị cho bạn các nội dung cá nhân hóa ở đó. Ví dụ: nếu bạn truy cập một trong bốn trang web của chúng tôi thì sau đó bạn có thể nhìn thấy quảng cáo cho sản phẩm Aorus hoặc Gigabyte khi bạn truy cập một trang web tin tức công nghệ.
Cookie theo dõi và các dịch vụ quảng cáo/phân tích của bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng là:
• Google Analytics: Để biết thông tin về việc chọn không tham gia Google Analytics hiện có, hãy nhấp vào đây.
• Google Adwords: Với Cài đặt quảng cáo, người dùng có thể chọn không tham gia nội dung quảng cáo cá nhân hóa, bao gồm tiếp thị lại.
• Facebook Pixels: Nếu bạn không muốn Facebook sử dụng thông tin dựa vào hoạt động của bạn trên các trang web hoặc các ứng dụng ngoài Facebook với mục đích hiển thị quảng cáo cho bạn thì bạn có thể chọn không tham gia trong Cài đặt quảng cáo.

Bạn có quyền gì?

Nếu bạn muốn chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân, bạn có thể thực hiện điều đó thông qua các cài đặt trong hồ sơ của bạn trên nền ứng dụng phù hợp. Nếu không thể truy cập/sử dụng các cài đặt hồ sơ hoặc nếu bạn muốn khiếu nại/thắc mắc về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với bộ phận kỹ thuật chúng tôi qua email thanhcl@misolhouse.com.