Bánh bao nguyên cám gạo lứt nhân xá xíu phô mai (90792139) Toàn bộ sản phẩm
Tên Bánh bao nguyên cám gạo lứt nhân xá xíu phô mai
90792139 https://misolhouse.com/product/banh-bao-nguyen-cam-gao-lut-nhan-xa-xiu-pho-mai
Thương hiệu
Danh mục Mặt hàng khác
Đơn giá 95,000đ
Đơn vị Hộp
Còn hàng Yes