Cà rốt cọng xanh Đà Lạt Global Gap (26353497_1023) Toàn bộ sản phẩm
Tên Cà rốt cọng xanh Đà Lạt Global Gap
26353497_1023 https://misolhouse.com/product/ca-rot-cong-xanh-dja-lat-global-gap
Thương hiệu
Danh mục Nông sản Việt
Đơn giá 12,000đ
Đơn vị Khay
Còn hàng No