Chả hoa bách thảo trứng muối đòn 500gr (86914941_0104) Toàn bộ sản phẩm
Tên Chả hoa bách thảo trứng muối đòn 500gr
86914941_0104 https://misolhouse.com/product/cha-hoa-bach-thao-trung-muoi-djon-500gr
Thương hiệu
Danh mục Mặt hàng khác
Đơn giá 160,000đ
Đơn vị Đòn
Còn hàng No