Chanh thơm Quảng Đông xanh (539768971115) Toàn bộ sản phẩm
Tên Chanh thơm Quảng Đông xanh
539768971115 https://misolhouse.com/product/chanh-thom-quang-djong-xanh
Thương hiệu
Danh mục Hoa quả nhập
Đơn giá 65,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng No