Đậu đen xanh lòng 1kg (99516575_0826) Toàn bộ sản phẩm
Tên Đậu đen xanh lòng 1kg
99516575_0826 https://misolhouse.com/product/djau-djen-xanh-long-1kg
Thương hiệu
Danh mục Nông sản Việt
Đơn giá 55,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng No