Hành tây Đà Lạt (98098891_0829) Toàn bộ sản phẩm
Tên Hành tây Đà Lạt
98098891_0829 https://misolhouse.com/product/hanh-tay-dja-lat
Thương hiệu
Danh mục Nông sản Việt
Đơn giá 35,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng Yes