Hồng táo dẹt (43667135_0726) Toàn bộ sản phẩm
Tên Hồng táo dẹt
43667135_0726 https://misolhouse.com/product/hong-tao-det
Thương hiệu
Danh mục Hoa quả nhập
Đơn giá 270,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng No