Kiệu cuốn lá - hũ 500gr (450963820202) Toàn bộ sản phẩm
Tên Kiệu cuốn lá - hũ 500gr
450963820202 https://misolhouse.com/product/kieu-cuon-la-hu-500gr
Thương hiệu
Danh mục Đồ ăn handmade
Đơn giá 50,000đ
Đơn vị
Còn hàng Yes