Kiwi vàng Chile 190 (06199520) Toàn bộ sản phẩm
Tên Kiwi vàng Chile 190
06199520 https://misolhouse.com/product/kiwi-vang-chile-190
Thương hiệu
Danh mục Hoa quả nhập
Đơn giá 190,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng Yes