Mực trứng loại 1 360 (84461093) Toàn bộ sản phẩm
Tên Mực trứng loại 1 360
84461093 https://misolhouse.com/product/muc-trung-loai-1-360
Thương hiệu
Danh mục Nông sản Việt
Đơn giá 360,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng Yes