Ôỉ ruột đỏ (52238820_1014) Toàn bộ sản phẩm
Tên Ôỉ ruột đỏ
52238820_1014 https://misolhouse.com/product/oi-ruot-djo
Thương hiệu
Danh mục Hoa quả Việt
Đơn giá 40,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng Yes