Táo Túi Fuji Nam Phi (0630) (79197035) Toàn bộ sản phẩm
Tên Táo Túi Fuji Nam Phi (0630)
79197035 https://misolhouse.com/product/tao-tui-fuji-nam-phi-0630
Thương hiệu
Danh mục Hoa quả nhập
Đơn giá 65,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng No