Thanh long ruột đỏ farm vườn xanh An Hữu (81212905) Toàn bộ sản phẩm
Tên Thanh long ruột đỏ farm vườn xanh An Hữu
81212905 https://misolhouse.com/product/thanh-long-ruot-do-farm-vuon-xanh-an-huu
Thương hiệu
Danh mục Nông sản Việt
Đơn giá 55,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng Yes