Thanh long ruột tím giống Thái (58022711_1019) Toàn bộ sản phẩm
Tên Thanh long ruột tím giống Thái
58022711_1019 https://misolhouse.com/product/thanh-long-ruot-tim-giong-thai
Thương hiệu
Danh mục Hoa quả Việt
Đơn giá 18,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng Yes