Xà lách lolo xanh ĐL (28831638_0812) Toàn bộ sản phẩm
Tên Xà lách lolo xanh ĐL
28831638_0812 https://misolhouse.com/product/xa-lach-lolo-xanh-djl
Thương hiệu
Danh mục Nông sản Việt
Đơn giá 70,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng No